Μπες στη Λίστα Προτεραιότητας για Μαθήματα Ορθοφωνίας Voice for Video, ή Θεραπευτικής Φωνητικής

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για άμεση εισαγωγή στην πρώτη διάθεσιμη ώρα μαθήματος που θα έχω!

Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση της εγγραφής σας. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά
Η εγγραφή σας ήταν επιτυχής!

Επέλεξε το μάθημα που θέλεις να κάνεις

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?