Αξιολόγηση Φωνής & Voice Mentoring 

Γραπτή Αξιολόγηση Φωνής από την Σωτηρία.

Η Αξιολόγηση Φωνής στοχεύει να δώσει την πραγματική εικόνα της ΦΩΝΗΣ σου, για να θέσεις με μεγαλύτερη ρεαλιστικότητα τους καλλιτεχνικούς και μουσικούς σου στόχους